Bán

Diện tích: 202

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 3

Nổi bật
46,000,000,000
Bán

Diện tích: 202

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 3

45,000,000,000
Bán

Diện tích: 202

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 3

44,000,000,000
Cho thuê

Diện tích: 202

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 3

125,000,000
Cho thuê

Diện tích: 202

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 3

Nổi bật
75,000,000
Bán

Diện tích: 202

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 3

Nổi bật
43,500,000,000