Bảng giá căn hộ The River Thủ Thiêm Quận 2

Giá bán căn hộ

Căn hộ mẫu dự án The River
Căn hộ mẫu dự án The River

Tiến độ thanh toán căn hộ The River Thủ Thiêm

1 Giữ Chổ
2 Thanh toán đợt 1
3 Thanh toán đợt 2
4 Thanh toán đợt 3
5 Thanh toán đợt 4
6 Thanh toán đợt 5
7 Thanh toán đợt 6
8 Thanh toán đợt 7
10 Thanh toán đợt 8
11 Thanh toán đợt 9