Cho thuê

Diện tích: 64

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1

20,000,000
Cho thuê

Diện tích: 2

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

31,000,000
Cho thuê

Diện tích: 94

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

Nổi bật
33,000,000
Cho thuê

Diện tích: 94

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

25,000,000
Cho thuê

Diện tích: 140

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 2

Nổi bật
48,000,000
Cho thuê

Diện tích: 140

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 2

Nổi bật
49,000,000
Cho thuê

Diện tích: 139

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 2

Nổi bật
65,000,000
Cho thuê

Diện tích: 140

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 2

42,000,000
Cho thuê

Diện tích: 202

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 3

125,000,000
Cho thuê

Diện tích: 202

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 3

Nổi bật
75,000,000
Cho thuê

Diện tích: 94

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

35,000,000