Cho thuê

Diện tích: 139

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 2

Nổi bật
65,000,000
Bán

Diện tích: 140

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 2

Nổi bật
16,800,000,000
Cho thuê

Diện tích: 94

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

Nổi bật
33,000,000
Bán

Diện tích: 140

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 2

Nổi bật
21,500,000,000
Bán

Diện tích: 286

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 3

Nổi bật
85,000,000,000
Cho thuê

Diện tích: 140

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 2

Nổi bật
49,000,000
Bán

Diện tích: 64

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1

8,300,000,000
Bán

Diện tích: 202

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 3

Nổi bật
43,500,000,000