Bán

Diện tích: 64

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1

Nổi bật
9,200,000,000
Bán

Diện tích: 64

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1

8,300,000,000
Bán

Diện tích: 94

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

10,700,000,000
Bán

Diện tích: 140

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 2

Nổi bật
16,800,000,000
Bán

Diện tích: 202

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 3

Nổi bật
46,000,000,000
Bán

Diện tích: 202

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 3

45,000,000,000
Bán

Diện tích: 140

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 2

Nổi bật
17,200,000,000
Bán

Diện tích: 140

Phòng ngủ: 3

Phòng tắm: 2

Nổi bật
21,500,000,000
Cho thuê

Diện tích: 94

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

34,000,000
Cho thuê

Diện tích: 64

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1

25,000,000
Bán

Diện tích: 202

Phòng ngủ: 4

Phòng tắm: 3

44,000,000,000
Cho thuê

Diện tích: 64

Phòng ngủ: 1

Phòng tắm: 1

20,000,000