65,000,000

Địa chỉ:
Loại hình căn hộ:
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Diện tích: 139
Giá: 65,000,000

𝐂𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐜𝐚̆𝐧 𝟑𝐏𝐍 𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̣𝐩

𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂: 3𝑃𝑁 + 2𝑊𝐶

𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ: 139𝑚² 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑁𝑇 𝑥𝑖𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝, 𝑥𝑖̣𝑛 𝑥𝑜̀

𝐺𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑢𝑒̂: 65 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢/𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 (𝑏𝑎𝑜 𝑝ℎ𝑖́ 𝑄𝐿).

📮 𝟎𝟗𝟎𝟐.𝟗𝟎𝟗.𝟐𝟏𝟎 – 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐱𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐚̀

Danh mục: