105,000,000,000

Địa chỉ:
Loại hình căn hộ: Pen House
Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 3
Diện tích: 312
Giá: 105,000,000,000

𝐁𝐚́𝐧 𝐂𝐚̆𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐦

𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 312𝑚2/4𝑃𝑁/4𝑊𝐶

𝑉𝑖𝑒𝑤 𝑠𝑜̂𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑖̃𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡

𝐆𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧: 𝟏𝟎𝟓 𝐭𝐲̉

Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑏𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑜̂

𝑇𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑖́𝑐ℎ: ℎ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̛𝑖, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑔𝑦𝑚, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟, 𝑐𝑎𝑓𝑒 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖, 𝑟𝑎̣𝑝 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑝ℎ𝑖𝑚,𝑣,𝑣…

Đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑥𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟎𝟐.𝟗𝟎𝟗.𝟐𝟏𝟎 𝐏𝐊𝐃

 

Danh mục: ,