Bán

Diện tích: 94

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

10,700,000,000
Cho thuê

Diện tích: 94

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

34,000,000
Cho thuê

Diện tích: 2

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

31,000,000
Cho thuê

Diện tích: 94

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

Nổi bật
33,000,000
Cho thuê

Diện tích: 94

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

25,000,000
Cho thuê

Diện tích: 94

Phòng ngủ: 2

Phòng tắm: 2

35,000,000